EU-bestrijdingsmiddelenbeleid ongezond en slecht voor milieu

25 juni 2008
Het nieuwe EU-bestrijdingsmiddelenbeleid, dat de EU-landbouwministers op 23 juni 2008 hebben afgesproken, is slecht nieuws voor de gezondheid en voor het milieu. Het Europese Parlement moet nog instemmen met het nieuwe beleid.

In de nieuwe situatie wordt de Europese Unie verdeeld in drie zones. Binnen zo'n zone zijn alle landen verplicht de toelating van een bestrijdingsmiddel in één enkel ander land over te nemen. De toelatingsnormen van het soepelste land wordt daarmee de regel in de zone. Stichting Natuur en Milieu vreest meer gebruik van meer gevaarlijke stoffen in de landbouw en meer residuen van die stoffen in voedingsmiddelen.

De verdeling van Europa in drie zones is volgens Natuur en Milieu een slecht idee. In de landen binnen de zones verschillen de milieuomstandigheden fors van elkaar. Bovendien worden landen die nu weinig pesticiden toestaan, zoals Denemarken, door deze maatregel gedwongen om gifsoorten toe te laten die voorheen met goede redenen verboden waren. Tenslotte geeft het de industrie de kans te shoppen naar het land met het soepelste toelatingsbeleid, om vervolgens ook in de strengere landen binnen de zone hun producten af te kunnen zetten.

Een tweede zorg betreft de Europese zwarte lijst. De Europese Commisie heeft voorgesteld te komen tot een lijst met verboden kankerverwekkende, mutagene, hormoonverstorende en reprotoxische pesticiden. De Europese Raad heeft dit goede idee nu uitgekleed met een compromis dat EU-landen toestaat om dergelijke gevaarlijke stoffen nog vijf jaar te gebruiken als zij dat noodzakelijk vinden. Daarnaast mogen deze bestrijdingsmiddelen ook worden gebruikt als de stoffen niet gemeten worden in voedsel.

Natuur en Milieu zal in het najaar proberen het Europese Parlement te bewegen deze sluipwegen af te snijden. Dan vindt de tweede ronde van de procedure plaats waarin het Parlement het besluit van de Raad kan aanvechten.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter