Kernenergie frustreert ontwikkeling duurzame energie

20 juni 2008
Het Kabinet haalt de doelen voor duurzame energie onderuit. Blijkens het Energierapport 2008 hoeft het aandeel duurzame elektriciteit in Europa pas in 2050 te zijn gestegen tot een schamele 40 procent in plaats van in 2020. Dat is een vertraging van de ambities met 30 jaar! Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde energievisie van het Kabinet. Stuitend is dat het kabinet wel voorziet in een groter aandeel kolen in 2050. Mirjam de Rijk: "De energievisie van het kabinet geeft geen antwoord op de urgentie van het klimaatprobleem, maar kiest voor business-as-usual: echter duurzame keuzes blijven uit." Dat staat haaks op het pleidooi van PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer tijdens het PvdA-congres in Breda afgelopen weekend om Nederland koploper te maken op het gebied van duurzame energie.

Het kabinet sorteert met de Energievisie voor op meer kernenergie in Nederland. Mirjam de Rijk "Minister van der Hoeven probeert kernenergie door te drukken, tegen de zin van Minister Cramer". Het kabinet gaat met het voorsorteren volstrekt voorbij aan een recente conclusie van het ECN dat kernenergie niet duurzaam is. Er is nog steeds geen oplossing voor het afval dat 100.000 jaar hoogradioactief blijft en kerncentrales zijn nog steeds niet veilig. Dat laatste werd bevestigd door het alarm dat twee weken geleden door de Europese Commissie werd afgekondigd voor de gehele EU, nadat er in een kerncentrale in Slovenië een lek in het koelsysteem was geconstateerd. Ook leidt kernenergie volgens het ECN niet tot een lagere elektriciteitsprijs en verbetert dus niet de betaalbaarheid. Misschien nog wel belangrijker is dat meer kernenergievermogen in Nederland volgens het ECN de verdere groei van duurzame elektriciteit kan frustreren. Meer duurzame energiebronnen zoals zon en wind hebben namelijk aanvullend vermogen nodig dat flexibel is en goed kan inspelen op weersafhankelijke bronnen. Kernenergie is niet flexibel, terwijl bijvoorbeeld gascentrales en Warmtekracht (WKK) dat wel zijn.

Natuur en Milieu wil dat het kabinet nog voor de zomer via de FES-wet regelt dat er miljarden meer uit de aardgasbaten worden geïnvesteerd in duurzame energie. In de nieuwe energievisie klopt het kabinet zich ten onrechte op de borst door te benadrukken dat zij tot 2011 zeven miljard euro investeert in de energievoorziening. Dat lijkt veel, maar is afgezet tegen de aardgasbaten van ongeveer 40 miljard euro in dezelfde periode een schamel bedrag. Andere landen zoals Duitsland en Spanje, die niet beschikken over eigen aardgas onder de bodem, investeren relatief veel grotere bedragen in duurzame energie. Aangezien de aardgasbaten in de toekomst zullen opdrogen, is het juist nu van belang te investeren in een duurzame energietransitie. Alleen dan kunnen toekomstige generaties in Nederland ook profiteren van het aardgas dat Nederland rijk is.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter