Duidelijkheid over geluidhinder van hoge windmolens

13 juni 2008
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu kondigt herziene regelgeving aan, waarmee de geluidproductie van windmolens beter kan worden beoordeeld. Met de aangepaste regelgeving, die ook beter aansluit bij de Europese systematiek, krijgen burgers, overheden en exploitanten beter inzicht in de geluidniveau's en de effecten van het geluid van windmolens. De besluitvorming over de plaatsing van windmolens wordt hiermee transparanter. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die Cramer vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het geluid van hoge windmolens kan met de huidige regelgeving niet onder alle omstandigheden eenduidig worden voorspeld. Dit is ook gebleken uit het recente onderzoek van het project Windfarm. Minister Cramer gaat de regelgeving aanpassen zodat de geluidbelasting betrouwbaarder kan worden berekend. Daarmee komt er beter inzicht in de effecten voor bewoners nabij windmolens. Kern van de aanpassing is het meenemen van het fenomeen dat op grotere hoogten (circa 80-100 meter en vooral in de nacht) de windsnelheid (veel) hoger kan zijn dan op de grond.

De nieuwe regelgeving zal, onder meer afhankelijk van de parlementaire besluitvormingsprocedure, begin 2010 in werking treden. Tot dat moment moeten gemeenten de bestaande beoordelingsregels toepassen. Minister Cramer verwacht dat met de aangepaste regels er minder discussie zal zijn over de geluidseffecten bij de plaatsing van windmolens.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter