Milieuvergunning Corus ontoereikend om milieu te beschermen

28 mei 2008
Uit een onderzoek in opdracht van Zembla en Natuur en Milieu blijkt dat kinderen in de omgeving van Corus vijf tot veertien maal hogere concentraties van chroom, tin en molybdeen in hun haren hebben dan normaal. Dat is vooralsnog geen reden tot grote onrust, maar noodzaakt volgens Natuur en Milieu wel tot nader onderzoek naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen en de gezondheidsrisico's.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in de omgeving van Corus meer longkanker en huidkanker voorkomt dan in de rest van Nederland. De huisarts van Wijk aan Zee ziet dat terug in zijn praktijk. Van alle overleden patiënten in de afgelopen elf jaar stierf bijna de helft aan kanker.

De nieuwe milieuvergunning die Corus in 2007 van de provincie Noord-Holland kreeg, geeft het bedrijf te veel ruimte om te vervuilen. Zo mag Corus vijftig tot honderd keer meer dioxines uitstoten dan een middelgrote afvalverbrandingsinstallatie. En Corus mag in zijn eentje meer kwik uitstoten dan de norm die voor Nederland als geheel geldt.

Bovendien voldoet de vergunning volgens Natuur en Milieu niet aan de Europese milieurichtlijn IPPC. Deze regel schrijft voor dat alle grote industriële bedrijven de best beschikbare technieken moeten gebruiken om zo schoon mogelijk te produceren. De vergunningeisen moeten op deze 'best beschikbare technieken' gebaseerd zijn. Ook andere bedrijven in Europa moeten voldoen aan deze eis en zij investeren dan ook in nieuwe technieken.

Natuur en Milieu wil dat Corus voor eind 2008 alsnog voldoet aan de Europese milieuwetten en gebruik gaat maken van de schoonst mogelijke productietechnieken. De hoogovens van Corus zijn de grootste bron van dioxines, cadmium, lood en kwik in Nederland en de uitstoot van deze stoffen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu: "De VROM inspectie schiet tekort in haar taak om Nederlandse en Europese milieuwetten te handhaven en zo de gezondheid van omwonenden te waarborgen."
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter