Oliemaatschappijen houden herkomst biobrandstoffen geheim

28 mei 2008
Oliemaatschappijen geven geen openheid over de biobrandstoffen die zij bijmengen bij benzine en diesel. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde enquête van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu onder zestien oliemaatschappijen en biodieselproducenten. Hierdoor valt onmogelijk te controleren of niet-duurzame biobrandstoffen, zoals palmolie en sojaolie, worden bijgemengd. Deze biobrandstoffen leiden tot houtkap in tropische bossen en voedselconcurrentie. Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace vragen het kabinet daarom de Europese bijmengdoelstelling van 10 procent in 2020 af te wijzen totdat transparantie en duurzaamheid zijn gegarandeerd.

Over de duurzaamheid van in Nederland gebruikte biobrandstof is weinig tot geen informatie openbaar. Bedrijven zijn zeer terughoudend met informatie over hoeveelheden en soort van de gebruikte biobrandstof. Daarnaast geven de meeste bedrijven aan zelf over onvoldoende informatie te beschikken over de duurzaamheid van hun grondstoffen. Dit blijkt uit de enquête onder negen oliemaatschappijen en zeven biodieselproducenten.

Oliemaatschappijen zijn in 2008 verplicht 3,25 procent biobrandstoffen in Nederland op de markt te brengen, zonder dat de overheid eisen stelt aan de duurzaamheid hiervan. Minister Cramer van VROM heeft onlangs laten weten dat de rapportageverplichting voor bedrijven per 1 januari 2009 van de baan is. De enquêteresultaten wijzen uit dat bedrijven vrijwillig geen openheid geven. De milieuorganisaties vragen de overheid daarom met klem om de rapportageverplichting voor biobrandstoffen alsnog dit jaar in te voeren.

Mirjam de Rijk, algemeen directeur Natuur en Milieu: "Oliemaatschappijen wekken graag de indruk dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Maar niets is minder waar, zo blijkt uit de enquête." Anne van Schaik, campagneleider Milieudefensie: "Het stilzwijgend gebruik van onduurzame biobrandstoffen is niet te tolereren. Oliemaatschappijen moeten volledige openheid geven over soort en afkomst van hun bijmengingen."

Naast de enquête hebben Natuur en Milieu en Milieudefensie ook een aantal metingen bij zes pompstations laten onderzoeken door het onafhankelijke instituut SGS. Uit de metingen blijkt dat palmolie en sojaolie worden bijgemengd door tenminste vier oliemaatschappijen. Koolzaadolie is bij drie tankstations gevonden. Recent onderzoek van Greenpeace bij tientallen tankstations in andere Europese landen bracht hoge percentages bijgemengde sojaolie aan het licht.

Het is onduidelijk of de palmolie in de biodiesel afkomstig is van gerecyclede kookolie zoals frituurvet. Openheid over de bijmengingen zou ook het gebruik van deze minder belastende reststromen zichtbaar kunnen maken. Milieudefensie, Natuur en Milieu en Greenpeace wijzen het gebruik van palmolie en sojaolie af als biobrandstof omdat het concurrentie met voedsel en aantasting van tropische bossen veroorzaakt. Koolzaadolie leidt bovendien niet of nauwelijks tot vermindering van CO2-uitstoot.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter