Uitstoot stikstof vormt bedreiging milieu en gezondheid

15 mei 2008
Een nieuw opgerichte Task Force van de Verenigde Naties pakt sinds mei 2008 de stikstofproblematiek geïntegreerd aan. De grote toename van stikstofverbindingen in het milieu heeft wereldwijd ernstige gevolgen voor onder andere de menselijke gezondheid, biodiversiteit en het veranderende klimaat.

"Stikstof is essentieel voor de mensheid en heeft een goede en slechte kant. Het zorgt voor de productie van voldoende voedsel voor de wereldbevolking en is tevens schadelijk voor het milieu door inefficiënt gebruik. De oprichtingsbijeenkomst van de Task Force on Reactive Nitrogen (TRFN), die plaats vond van 21 tot en met 23 mei, was een eerste mogelijkheid om het beleid rondom dit complexe probleem breed neer te zetten," stelt Jan Willem Erisman, unitmanager Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek bij ECN.

"Een structureel beleid is hard nodig," zegt Erisman: "Diverse vormen van reactief stikstof, stikstofverbindingen zoals di-stikstofoxide, een krachtig broeikasgas, komen door industrie, energieverbruik en intensieve landbouw en veeteelt in groeiende mate in ons milieu terecht en verstoren de natuurlijke stikstofcyclus."

De overproductie heeft ernstige gevolgen, zoals aantasting van de menselijke gezondheid door de vorming van stikstofoxiden, fijn stof en ozon, schade aan de natuur, achteruitgang van de biodiversiteit, verzuring en vermesting van ecosystemen, aantasting van de grondwaterkwaliteit, algenplagen in de zee, verandering van het klimaat en aantasting van de ozonlaag. Eén molecuul stikstof zou een keten aan effecten na elkaar kunnen veroorzaken, waardoor het complexer is dan andere milieuproblemen.

Kennis over oorzaken, gevolgen én mogelijke oplossingsrichtingen zullen worden vastgelegd in de Europese Stikstof Assessment. "In het Science-artikel 'Transformation of the nitrogen cycle' lichten we toe hoe de afgelopen jaren de schade die wordt veroorzaakt door intensivering van de landbouw en de toename van fossiele brandstoffen is gegroeid en hoe we de te verwachten groei met maatregelen kunnen tegengaan. De uitstoot van reactief stikstof is met 120 procent toegenomen sinds 1970 en de efficiëntie van het gebruik neemt steeds verder af. Dat is echt een bedreiging voor de natuur, de watervoorziening en de menselijke gezondheid die we nog niet kunnen overzien. Bewustwording van het probleem binnen de politiek is al een grote stap richting oplossingen. We zullen naar een veel efficiënter gebruik van kunstmest in de keten moeten en zorgen dat de stikstofoxide-emissies in de energievoorziening worden teruggedrongen door duurzame energievormen," aldus Erisman.
Bron: ECN
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter