VROM wil afvoer regenwater en afvalwater scheiden

18 juni 2004
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een nieuw beleid voor regenwater en riolering in bebouwd gebied. Uitgangspunt is dat het regenwater en afvalwater gescheiden blijft. Dat betekent dat het water uit de dakgoot en van de straat bijvoorkeur niet meer samen met het afvalwater uit toiletten, douches, en gootstenen in één rioolsysteem wordt opgevangen.

Gescheiden watersystemen worden in nieuwbouwwijken al vaak toegepast. Met de nieuwe voorstellen gaat dit nu ook gelden voor bestaande situaties, echter alleen als er sprake is van stadsvernieuwing of reconstructie en als de riolering vervangen moet worden.

Met de nieuwe voorstellen voor gescheiden watersystemen wil het kabinet de riooloverstorten tegengaan en de waterkwaliteit verbeteren. Eerder heeft het kabinet al ingestemd met plannen om de huidige ingewikkelde bekostiging van het waterbeheer te vereenvoudigen. Het is daarbij de bedoeling dat er op termijn één rekening komt waarmee zowel voor het drinkwater, de riolering als de rioolwaterzuivering wordt betaald. Deze rekening is gebaseerd op het waterverbruik en gekoppeld aan de levering van drinkwater.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Filter